Oferim clienților soluții complete

 • Consultanță / proiectare / dimensionare
 • Instalare / configurare
 • Mentenanță / upgrade
 • Instruirea personalului
 • Asistență și service 24 h / 7, la dispoziția clienților, prin telefon, e-mail și internet
 • Asigurarea unei bune funcționalități a infrastructurii de comunicație

Determinăm împreună necesitățile specifice, stabilim și evaluăm pașii ce urmează să fie efectuați: personalizare, implementare, post-implementare.

Oferim clienților soluții complete

 • Consultanță / proiectare / dimensionare
 • Instalare / configurare
 • Mentenanță / upgrade
 • Instruirea personalului
 • Asistență și service 24/24, la dispoziția clienților, prin telefon, e-mail și internet
 • Asigurarea unei bune funcționalități a infrastructurii de comunicație

Determinăm împreună necesitățile specifice, stabilim și evaluăm pașii ce urmează să fie efectuați: personalizare, implementare, post-implementare.

DigiTrafic

Funcționalități

Monitorizare flux persoane

Analize puncte de vânzare

Analize de marketing

Analize vânzări

Analize comparative

Alerte & notificări

Rapoarte corelate cu starea vremii

Predicții

Heat-map

Training inițial

Back-up

Garanție 24 luni pentru echipamente

Standard

DA

DA

DA

DA

DA

DA

8 ore

DA (zilnic)

DA

Advanced

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

8 ore

DA (zilnic)

DA

Professional

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

8 ore

DA (zilnic)

DA

DigiTrafic IaaS

Clientul primește serviciul de acces la datele de trafic, echipamentele sunt proprietatea Quartz Matrix.

Software DigiTrafic, echipamente de contorizare, comunicație, mentenanță inclusă

Standard

59 Euro / 1 senzor / lună

Advanced

64 Euro / 1 senzor / lună

Professional

72 Euro / 1 senzor / lună

* Prețurile nu includ TVA

** Contractul se semnează pe o perioadă de minim 2 ani

DigiTrafic SaaS

Clientul este proprietar pe infrastructura Hardware și plătește subscripția lunară pentru serviciul de acces la datele de trafic.

Software DigiTrafic
(comunicație asigurată de client)

Comunicație prin router M2M, 4G**(asigurată de Quartz Matrix)

Senzor contorizare

Materiale și manoperă montaj

Standard

13 Euro / 1 senzor / 1 lună

10 Euro / SIM / lună

740 Euro / senzor

60 Euro / punct

Advanced

18 Euro / 1 senzor / 1 lună  

10 Euro / SIM / lună

740 Euro / senzor

60 Euro / punct

Professional

20 Euro / 1 senzor / 1 lună

10 Euro / SIM / lună

890 Euro / senzor

60 Euro / punct

* Prețurile nu includ TVA

Note:

1. Avantajul Cloud față de OnPremises este că plata se face eșalonat prin abonament (cost lunar predictibil) și nu sunt necesare investiții în infrastructură IT;

2. Fără costuri de întreținere sau upgrade, deoarece acestea revin în atribuția Quartz Matrix, ne vom ocupa de servere, back-up și alte intervenții ce țin de buna funcționare a Sistemului DigiTrafic.

DigiTrafic On Premises

Clientul este proprietar pe infrastructura hardware și are dreptul de a folosi software-ul nelimitat.

Software DigiTrafic
(preț valabil pentru pachet de până la 50 senzori)

Senzor contorizare

Materiale și manoperă montaj

Standard

975 Euro

740 Euro / senzor

60 Euro / punct

Advanced

1.200 Euro

740 Euro / senzor

60 Euro / punct

Professional

1.700 Euro

890 Euro / senzor

60 Euro / punct

* Prețurile nu includ TVA

Note:

1. Clientul trebuie să asigure infrastructura hardware și software necesară pentru instalare. Vedeți specificații…

* La cerere echipa Quartz Matrix poate implementa pentru dumneavoastră infrastructura necesară instalării.

Servicii

Intervenție corectivă senzor (schimbare, reglare, curățare)

Alte intervenții hardware (extinderi rețea, repoziționare senzori, etc.)

Suport tehnic cu 5 ore incluse lunar

Suport tehnic suplimentar

Customizare interfață aplicație

Dezvoltare rapoarte personalizate

Training suplimentar

Integrare alerte SMS

40 Euro / intervenție

20 Euro / oră

100 Euro / trimestru / sistem

25 Euro / oră

25 Euro / oră

35 Euro / oră

20 Euro / oră

4 Euro / 100 SMS

* Prețurile nu includ TVA

** Necesarul de cartele SIM se determină în funcție de proiect

Închiriere echipament

* Clienții pot închiria echipamentele pentru o perioadă determinată de timp

Preț închiriere

Clientul primește serviciul de acces la datele de trafic, echipamentele sunt proprietatea Quartz Matrix.

Software DigiTrafic, echipamente de contorizare, comunicație, mentenanță inclusă

150 Euro / zi / punct de contorizare

200 Euro / săptămână / punct de contorizare

250 Euro / lună / punct de contorizare

Buy-Back

* Integrarea completă a hardware-ului existent de people-counting cu software-ul DigiTrafic;

Indiferent de marca existentă de hardware, te vom ajuta să actualizezi sistemul de rapoarte trecând la DigiTrafic fără a pierde datele din vechiul sistem.

Funcționalități Standard

Monitorizare flux persoane

Analize puncte de vânzare

Analize de marketing

Analize comparative

Alerte și notificări (email / sms)

Training inițial (video-conferință) (8 ore)

Back-up zilnic

Garanție 24 luni pentru echipamente

Preț funcționalități standard

Preț aplicație software / senzor / lună (comunicația asigurată de client) 

13 euro / senzor / lună

Comunicație prin router M2M, 4G**

10 Euro / SIM / lună

Punct de contorizare (include senzor, materiale și manoperă montaj, comunicație) 

740 Euro / punct

Funcționalități Advanced

Monitorizare flux persoane

Analize puncte de vânzare

Analize de marketing

Analize comparative

Alerte și notificări (email / sms)

Rapoarte corelate cu starea vremii

Predicții

Training inițial (video-conferință) (8 ore)

Back-up zilnic

Garanție 24 luni pentru echipamente

Preț funcționalități advanced

Preț aplicație software / senzor / lună (comunicația asigurată de client) 

18 euro / senzor / lună

Comunicație prin router M2M, 4G**

10 Euro / SIM / lună

Punct de contorizare (include senzor, materiale și manoperă montaj, comunicație) 

740 Euro / punct

Funcționalități Professional

Monitorizare flux persoane

Analize puncte de vânzare

Analize de marketing

Analize comparative

Alerte și notificări (email / sms)

Rapoarte corelate cu starea vremii

Predicții

Heat-map

Training inițial (video-conferință) (8 ore)

Back-up zilnic

Garanție 24 luni pentru echipamente

Preț funcționalități professional

Preț aplicație software / senzor / lună (comunicația asigurată de client) 

20 euro / senzor / lună

Comunicație prin router M2M, 4G**

10 Euro / SIM / lună

Punct de contorizare (include senzor, materiale și manoperă montaj, comunicație) 

890 Euro / punct

Servicii

Intervenție corectivă senzor (schimbare, reglare, curățare)

40 Euro / intervenție

Alte intervenții hardware (extinderi rețea, repoziționare senzori, etc.)

20 Euro / oră

Suport tehnic cu 5 ore incluse lunar

100 Euro / trimestru / sistem

Suport tehnic suplimentar

25 Euro / oră

Customizare interfață aplicație

25 Euro / oră

Dezvoltare rapoarte personalizate

35 Euro / oră

Training suplimentar

20 Euro / oră

Integrare alerte SMS

4 Euro / 100 SMS

* Prețurile nu includ TVA

** Necesarul de cartele SIM se determină în funcție de proiect

Închiriere echipament

* Clienții pot închiria echipamentele pentru o perioadă determinată de timp

**Clientul primește serviciul de acces la datele de trafic, echipamentele sunt proprietatea Quartz Matrix.

Software DigiTrafic, echipamente de contorizare, comunicație, mentenanță inclusă

Preț închiriere

150 Euro / zi / punct de contorizare

200 Euro / săptămână / punct de contorizare

250 Euro / lună / punct de contorizare

Buy-Back

* Integrarea completă a hardware-ului existent de people-counting cu software-ul DigiTrafic

Indiferent de marca existentă de hardware, te vom ajuta să actualizezi sistemul de rapoarte trecând la DigiTrafic fără a pierde datele din vechiul sistem.